Cargo Services from Israel to Sri Lanka

Fastest, Trusted and Secured Cargo Shipping Solutions from Israel to Sri Lanka

විශ්වාසවන්තව සහ ආරක්ෂාකාරීව ඔබේ බඩු පෙට්ටියත් Tifco Logistics වෙතින් හරි විදිහට ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගන්න!

ඊශ්‍රායලයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට වේගවත්ම, විශ්වාසදායක සහ සුරක්ෂිත භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීමේ විසඳුම් - Tifco Logistics වෙතින්.

ඊශ්‍රායලයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ගමන් මලු නැව්ගත කිරීම, විදේශයන්හි අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන්ට හා විදේශගත වන විදේශිකයන්ට ජනප්‍රිය විකල්පයකි. ඔබට ඊශ්‍රායලයේ සිට මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය හරහා ශ්‍රී ලංකාවට ඔබේ භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීමට අවශ්‍ය නම්, Tifco Logistics & Trade Limited යනු ඊශ්‍රායලයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ඔබේ පැකේජය යැවීමට ලාභම සහ විශ්වාසදායක ක්‍රමයයි.

යම් හෙයකින් ඔබගේ භාණ්ඩ පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට අවශ්‍ය උවහොත්, ස්කෑනිං යන්ත්‍ර භාවිතා කරන බැවින් කිසිදු හානියක් නොමැතිව, ඔබේ භාණ්ඩ ඔබේ ආදරණීයයන්ගේ දොරකඩට යැවීමට අප වගබලා ගන්නෙමු. මෙනිසා ඔබගේ පාර්සල් අනවශ්‍ය ලෙස විවෘත කිරීම වළක්වා ගැනීමට අපට හැකියාව ලැබේ. පාර්සල් බෑමේදී සහ පැටවීමේදී විශේෂ ආරක්ෂාකාරී පියවර අනුගමනය කිරීම තුලින් සහ නිසි යන්ත්‍රෝපකරණ භාවිතය මගින්, ඔබගේ භාණ්ඩ වලට සිදුවියහැකි අනවශ්‍ය හානි වලක්වාගැනීමට Tifco Logistics අපසැම නිරතුරුව බැදී සිටිමු.

Tifco Logistics Cargo Services හරහා ඊශ්‍රායලයේ සිට මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය හරහා ශ්‍රී ලංකාවට පාර්සල් යැවීමට, ඔබට අනුගමනය කළ හැකි සාමාන්‍ය පියවර මෙන්න:

STEP 01
Packaging

භාණ්ඩ ඇසිරීම

ඔබට භාණ්ඩ ඇසිරීම සඳහා අවශ්‍ය හිස් කාටුන් පෙට්ටි අපගෙන් ලබාගත හැක. පෙට්ටියක ප්‍රමාණය කියුබික් මීටර් 1/4 ( 1/4 CBM )වන අතර එය ඝන ඇසුරුම් කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් වේ. ඔබ සතුව දැනටමත් එවැනි ඇසුරුම් පෙට්ටියක් හෝ වෙනත් තහඩු පෙට්ටියක් තිබේ නම් ඒවායේ ප්‍රමාණය අනුව මිල නියම කර අප විසින් බාරගනු ලැබේ.

මීටර් 1/4 පෙට්ටියක් සඳහා ශෙකල් 375ක් ( 375 ins ) අය කරනු ලැබේ.

STEP 02
Documentation

භාණ්ඩ භාර ගැනීම

ඊශ්‍රායලයේ ඕනෑම ස්ථානයකට ඔබගේ කාගෝ භාණ්ඩ රැගෙන යාමට අපගේ නියෝජිතයන් හට හැකියාව ඇත. දොරින් දොර සේවාව ( Door to Door service ) සඳහා අමතර දුර ප්‍රමාණය අනුව ප්‍රවාහන ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.

STEP 03
Book the Shipment

නැව්ගත කිරීම

සති දෙකකට වරක් භාණ්ඩ නැව්ගත කරනු ලබන නිසා ඔබගේ භාණ්ඩ කඩිනමින් ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව.

STEP 04
Customs Clearance

ගබඩා කිරීම හා නිෂ්කාශනය කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ට්‍රයිකො ගබඩාවේ ඔබගේ භාණ්ඩ ස්කෑන් පරීක්ෂණයට ලක් වන හෙයින් ඔබගේ ඇසුරුම් පෙට්ටි කැපීමක් හෝ විවෘත කිරීමක් සිදු නොවේ.

ඔබ නීති විරෝධී හෝ රේගු රෙගුලාසි වලට පටහැනිව භාණ්ඩ අසුරා තිබේ නම් ඒවා ස්කෑන් යන්ත්‍ර පරීක්ෂණයට භාජනය වීමෙන් එම ඇසුරුම් පෙට්ටි විවෘත කිරීමකට ලක්වේ. එහෙයින් Cigarette, whiskey ඇතුළු මත්පැන් වර්ග සහ නීති විරෝධී කිසිවක් මෙම ඇසුරුම් පෙට්ටි වලට දැමීමෙන් වළකින ලෙස අප විසින් කාරුණිකව ඔබට මතක් කර සිටිමු.

ඔබ විසින් භාණ්ඩ එවා ඔබ විසින්ම භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම් ( Shipper and consignee same ) ඔබට ඕනෑම විදුලි උපකරණයක් එවීමට හැකි අතර ඒවා තීරු බදු වලින් තොරව නිදහස් කර ගත හැක. ( Passport Allowance )

ඔබ ඊශ්‍රායලයේ සිට ඔබගේ ආදරණීය වෙත තෑගි භාණ්ඩ ලෙස යවන ඉලෙක්ට්‍රොනික් භාණ්ඩ ( Tv, gas cooker, fridge, AC, electronic bicycle, washing machine, යන ආදී ) භාණ්ඩ සඳහා ශ්‍රී ලංකා රේගු බදු මුදල් අය කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඔබගේ වටිනා භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය වන්නේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ ලියාපදිංචි ප්‍රධානතම බන්ධිත ගබඩාව වන ට්‍රයිකෝ හිදී හෙයින් එකී භාණ්ඩවල සුරක්ෂිතභාවය සහතික කළ හැක.

STEP 05
Door to Door Cargo Service in Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාව තුළ දොරින් දොර සේවය

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ශ්‍රී ලංකාව තුළ දොරින් දොර සේවය ( Door to Door service ) හෝ අපගේ ට්‍රයිකෝ කොළඹ, ගාල්ල, කුරුණෑගල ශාඛා වලින් නිෂ්කාශනය කළ හැක.

දොරින් දොර සේවාව ( Door to Door service ) සඳහා අමතර දුර ප්‍රමාණය අනුව ප්‍රවාහන ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.

වැඩි විස්තර සඳහා අප සමග සම්බන්ධ වන්න

වැඩි විස්තර සඳහා පහත සඳහන් දුරකතන අංකය ඔස්සේ අප සම්බන්ධ කරගන්න

Door to Door Shipping to Sri Lanka from Isreal

Are you looking for a Cargo partner to send your parcel or cargo box from Israel to Sri Lanka via Sea Freight? Tifco Cargo in the best way to send your Cargo Boxes from Israel to Sri Lanka. Contact us today!

Shipping luggage from Israel to Sri Lanka is a popular option for students studying abroad, expats relocating overseas. If you need to ship your belongings over to Sri Lanka, from Israel via sea freight, Tifco Logistics & Trade Limited is the cheapest & most reliable way to send your package from Israel to Sri Lanka.

To send parcels from Israel to Sri Lanka via sea freight through Tifco Logistics Cargo Services, here are the general steps you can follow:

STEP 01
Packaging

Packaging

Ensure that your parcels are properly packaged and secured. Use sturdy boxes or crates, and consider using appropriate padding or cushioning materials to protect the contents during transit.

STEP 02
Documentation

Documentation

Prepare all the necessary documentation for international shipping. This typically includes a commercial invoice, a packing list, and a bill of lading. Check with the Tifco Logistics customer care team for any specific documentation requirements.

Tifco Logistics is one of the most reputable freight forwarders in Israel, that offers sea freight services from Israel to Sri Lanka. We offer the best rates, fastest transit times, and personalized customer care services that best suits your needs.

Once you provide us the details of your shipment, including the weight, dimensions, and nature of the goods, we will provide you with a quote that includes the freight charges, any additional fees, and the estimated transit time.

STEP 03
Book the Shipment

Book the Shipment

If you are OK with the quote and agreed upon the terms, book the shipment by providing the necessary details and paying any required fees or deposits.

STEP 04
Customs Clearance

Customs Clearance

Ensure that you have accurate and complete customs documentation for your parcels. Work closely with Tifco representative to understand and fulfill the customs requirements of both Israel and Sri Lanka. This may include providing information about the contents, value, and purpose of the shipment.

STEP 05
Transit and Tracking

Transit and Tracking

Your parcels will be loaded onto a shipping vessel and transported to Sri Lanka. During this time, you can typically track the progress of your shipment using the provided tracking number or reference.

STEP 06
Delivery in Sri Lanka

Delivery in Sri Lanka

Once the shipment arrives in Sri Lanka, it will go through the customs clearance process. Depending on the arrangements made, the parcels will then be delivered to the designated address or made available for pickup at a designated location.

If you have packed goods that are illegal or in violation of customs regulations, they will be scanned and opened. Therefore, we kindly remind you not to put cigarettes, whiskey and other illegal items in these packaging boxes.

If you ship the goods and intend to clear the goods yourself (Shipper and consignee same) you can send any electrical appliances and they can be cleared duty free. (Passport Allowance)

Sri Lankan customs tax will be charged for electronic goods (TV, gas cooker, fridge, AC, electronic bicycle, washing machine, etc.) that you send from Israel as gifts to your loved ones.

Your valuables are cleared in Sri Lanka at Trico, the main bonded warehouse registered with Sri Lanka Customs, so the safety of the goods can be guaranteed.

STEP 07
Door to Door Cargo Service in Sri Lanka

Door to Door Cargo Service in Sri Lanka

Tifco Logistics offers you the best Door to Door delivery services. Door to Door service will be charged according to the additional distance. Or else you can clear the goods by yourself, from our Trico Colombo, Galle or Kurunegala branch as per your convenience.

Contact us for more details

For more information, contact us on the following phone numbers.

Why Choose Tifco Logistics

Tifco Logistics & Trade Ltd. is your closest and oldest cargo partner that brings your hard-earned valuables safely to Sri Lanka with more than 15 years of continuous trust.

Fast Delivery

Fastest Delivery

Our largest customer base allows us to arrange two shipments every month. Therefore, your parcels will reach door steps of your loved once in Sri Lanka within a very short period of time.

Over 15 Years of Experience

Over 15 Years of Experience

We introduce the cargo delivery services to Sri Lankan community in Israel 15 years back. We are the most trusted cargo partner to send your parcels from Israel to Sri Lanka.

Secure Delivery

Maximum Protection

We will send your cargo to the doorsteps of your loved ones without any damage because we practice scanning machines to check your goods if necessary. It allows us to avoid unnecessary opening of your parcels.

Tifco Logistics Cargo Service from Israel to Sri Lanka

Are you struggling with your shipping process from Israel to Sri Lanka? Whether you are a small business owner or a large corporation, choosing the right cargo partner can make a significant difference in streamlining your shipping process. In this blog post, we will explore the benefits of selecting the right cargo partner and how it can save you time, money, and hassle. From reducing transit times and minimizing freight costs to providing customized solutions for your cargo, a reliable and experienced cargo partner can help you achieve your business goals efficiently. So, let's dive in and learn more about how you can simplify your shipping process with the right cargo partner.

Advantages of Choosing the Right Cargo Partner for Shipping from Israel to Sri Lanka

Choosing the best cargo transportation partner to send goods from Israel to Sri Lanka is crucial for a seamless and hassle-free shipping experience. Your chosen partner must have the expertise and knowledge of the industry to ensure that your shipment arrives on time, in the desired condition, and at an affordable cost. The right cargo partner will take care of every aspect of shipping, including customs clearance, packaging, and documentation, leaving you with peace of mind. With a reliable partner, you can rest assured that your shipment will be handled with utmost care throughout the transit, and you will be notified of any updates or delays. Therefore, it is essential to choose a reputable cargo transportation partner that can deliver your goods safely and timely while providing exceptional service.

When it comes to finding the best cargo transportation partner for sending goods from Israel to Sri Lanka, there are a few key factors to consider. Firstly, your chosen partner should have experience with international shipping, as this will ensure they understand the specific regulations and requirements involved in transporting goods across borders. Additionally, you'll want a partner who offers secure and reliable delivery services, as this will give you peace of mind that your goods will arrive at their destination safely and on time. Finally, it's important to choose a partner who provides competitive rates for their services, keeping your costs down while still ensuring a high standard of service. By prioritizing these three factors when selecting your cargo transportation partner, you can be confident that your goods will be in good hands from start to finish.

Thus, when selecting the best cargo transportation partner for sending goods from Israel to Sri Lanka, it is crucial to consider a company that possesses a broad knowledge of customs regulations and procedures. The selected partner should be able to navigate and comply with all laws and regulations both within Israel and Sri Lanka. This will ensure your shipment is delivered in a timely and secure manner while avoiding any legal issues. It is essential to partner with a reliable and experienced transportation company that can meet your specific needs and requirements. By doing so, you can have peace of mind knowing that your cargo is being transported safely and legally.

Tips for Finding the Best Cargo Transportation Partner for Sending Goods from Israel to Sri Lanka

Choosing the best cargo transportation partner for sending goods from Israel to Sri Lanka is crucial for the safe and timely delivery of your products. It is essential to look for a company with experience in international shipping as they have the necessary knowledge and expertise to provide the best possible service. By choosing an experienced transportation partner, you can ensure that your goods will arrive at their destination in Sri Lanka without any damage or delay. The right transportation partner will have a strong network of contacts and logistics resources, ensuring that your cargo is handled professionally and efficiently. With a reliable transportation partner, you can rest assured that your goods will be in good hands throughout their journey. So always make sure to do your research and choose wisely when selecting a cargo transportation partner for your shipping needs.

When looking for the best cargo transportation partner to send goods from Israel to Sri Lanka, it is important to choose a company with a good track record for customer service. This will give you peace of mind knowing that any issues or queries will be addressed quickly and efficiently. A reliable partner should provide you with an online tracking system to ensure you can monitor the progress of your shipment at all times. This will help you keep track of your cargo and ensure that it arrives at its destination safely and on time. Therefore, it is essential to research and choose a trustworthy cargo transportation partner that prioritizes excellent customer service.

Additionally, it is important to choose a cargo transportation partner that understands the regulations and requirements of both Israel and Sri Lanka. This ensures that your goods will be delivered on time and without any issues at customs. It is also recommended to choose a company with experience in handling the specific type of goods you are shipping, as this can further ensure the safety and timely delivery of your cargo. By taking these factors into consideration and comparing different companies based on their network, pricing, and experience, you can find the best cargo transportation partner for your needs and ensure a hassle-free shipping experience.

To Conclude

In conclusion, choosing the right cargo partner is essential for the success of your business's shipping process. Whether you're a small business owner or a large corporation, finding a reliable and experienced cargo partner can save you time, money, and hassle. By reducing transit times, minimizing freight costs, and offering customized solutions for your cargo, the right cargo partner can help you achieve your business goals more efficiently. So, don't underestimate the importance of selecting the right cargo partner and take advantage of the benefits it can provide to simplify your shipping process today.

Send Cargo to Sri Lanka From Israel

Take the first step towards seamless door-to-door delivery from Israel to Sri Lanka. Click now to get your free quotation and experience the convenience of our reliable shipping services.

Get the Cheapest Rate